"Kardiyoloji" ve "Kardiovasküler Cerrahi" bölümlerimiz 24 saat hizmet vermektedir...
Kardio Vasküler Cerrahi(KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nin görevi,kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.
KVC Yoğun Bakım Ünitesinde, kalp/damar ameliyatı geçirmiş yada geçirecek olan hastaların hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz monitörizasyonu ve desteklenmesi sağlanır.
Monitörde sürekli hastanın kalp atış sayısı, ritmi (gerektiğinde EKG'nin ST analizi), arteriel kan basıncı (sistolik, diyastolik, mean) kandaki oksijenle doyurulma yüzdesi, solunum sayısı, vücut ısısı, gerektiğinde ETCO2 bunlara paralel, saatlik kanama miktarı, idrar çıkış miktarı, solunum cihazının parametreleri ve belirli aralıklarla arteriel kan gazlarının analizi takip edilir.
Kalp yetmezliği olan hastalara medikal tedaviveya gerektiğinde pompa ile (Intra Aortik Baloon Pump) tıbbi destek sağlanabilmektedir.
Solunum yetmezliğinde son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalarımıza, hastanemizin seçkin hoca ve uzman kadrosundan ve tüm branşlardan anında konsültasyon sağlanabilmektedir.