Kardiyo Vasküler Cerrahi
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde yetişkin kalp ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ve kapak ameliyatları ameliyatları yapılmaktadır.
kapak tamirleri, doğuştan kalp anomalilerinin düzeltilmesi, ilaç tedavisine cevap vermeyen ritm problemlerinin operasyonla düzeltilmesi, anevrizma ve büyük-küçük damar ameliyatları gibi erişkin ve çocuk kalp ameliyatlarının her alanında başarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Kardiyoloji, kalp cerrahisi, anestezi ve yoğun bakım hizmetleri arasındaki mükemmel koordinasyon bu başarının ve hastaların hastanemizi tercih etmelerindeki önemli etkenlerden birisi olmaktadır.KVC bölümünde; koroner damar hastalıkları (bypass), kalp kapağı hastalıkları, damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri, varis, doğumsal kalp delikleri, yanlış damar gelişmeleri gibi ameliyatlar yapılabilmektedir.
Hastanelerimizde, ameliyat sonrası bakımın özen ve hassasiyetle verilmekte KVC ye özel yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitede hastalar yatak başı monitörlerinden sürekli olarak takip edilmekte, sağlık durumlarındaki ani değişikliklere anında müdahale edebilecek uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.
El Bileğinden Anjiyo
Kalp damar hastalığı düzenli olarak kontrollerini yaptıranlarda çok erken teşhis edilebilir. Kalp damar hastalığı tedavisi günümüzde oldukça ilerlemiştir. El bileğinden yapılan düşük riskli koroner anjiyo ile teşhisi netleştirip, yine aynı el bileğinden balon ve stent ile tedavi tamamlanabilmektedir. Koroner balon ya da stent ile tedavi edilemeyen damarlar için cerrahi ekipleri devreye girer ve gelişen teknoloji ile genellikle kalbi durdurmadan yapılan özel bir ameliyat tekniği ile koroner bypass operasyonu gerçekleştirebilirler.
Radial anjiyografinin el bileğinde birbirine paralel seyreden iki atardamardan biri kullanılır. El bileğinden yapılan anjiyoda daha ince çaplı kateterler kullanılır. Yüzeysel atardamarlardan girilerek işlem yapıldığı için, komplikasyon oranı daha azdır. Kasıktan yapılan tüm girişimlerde, işlem sonrası kanamayı kontrol altına alabilmek için en az 6 saat ağırlık kullanılması gerekirken radial anjiyografide ağırlık uygulamasına gerek kalmıyor, hasta 3 saat gibi daha kısa sürede taburcu olabiliyor.
Koroner Anjiyografi
Koroner anjiyografi ile önemli iki soruya yanıt alınır. Öncelikle hastanın kalbini besleyen damarlarda (koroner arterlerde) kritik darlık olup olmadığı sorusu yanıtlanır. İkinci olarak, bu damarlardaki darlıkların nasıl tedavi edileceği sorusu yanıtlanır (darlıkların bir kısmı ilaç ile tedavi edilebilirken, bazı darlıklar için balon ve stent işlemine, bazı darlıklar için ise baypas ameliyatına ihtiyaç duyulabilir).
Koroner By-Pass
Koroner baypas ameliyatı olması gereken hastalar şikayetleri nedeniyle kalp anjiyosu olan ve koroner baypas ameliyatı önerilen hastalardır. Bu hasta grubu, önerilen ameliyat konusunda ayrıntılı bilgi alabilecek ve ameliyat olacağı merkezi, dolayısı ile ameliyat olacağı hekimi de seçebilecek zamana sahiptir. 
Fakat bazı hastalarımız ise  kalp krizi ile hastaneye kaldırılıp acil müdahaleye ihtiyaç duymaktadır Bu hastalara yapılan kalp anjiyosu sonrası koroner baypas ameliyatı önerildiğinde düşünmek ve karar vermek için hastanın ve ailenin  kısıtlı bir zamanı vardır. Hastanın ve ailenin ameliyata hazırlanması, sürecin farkında olmaları, hastanın ameliyat sonrası eski yaşamına dönmesi açısından oldukça önemlidir.
Doktorlarımızın Uzmanlığıyla İlgili Konular,Hastalıklar ;
Abdominal ,Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı,Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı, Ablasyon , Ambulatuvar Kardiyak Izleme, Anjiyografi, AnjiyogramAnjiyoplasti,Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma, Aort Kapak Replasmanı Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi, Aritmide Ablasyon Tedavisi, Arteriografi, Aterektomi, Balon Valvüloplasti, Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt), Biventriküler Pacemarker, Cox-Maze Prosedürü, Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde), Efor Treadmil Testi, Eforlu Ekg
Anevrizma, Aort Anevrizması, Aort Kapağı Hastalıkları, Aort Koarktasyonu, Aort Yetmezliği, Aritmi, Atrial Fibrilasyon, Baş Dönmeleri, Bayılma, Buerger, Çarpıntı, Damar Sertliği, Damar Tıkanıklığı,Derin Ven Trombozu (DVT), Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları,Göğüs Ağrısı, Hiper Tansiyon, İskemik Kalp Hastalığı, Kalbin Hızlı Atması, Kalp Ağrısı, Kalp Çarpıntısı
Kalp Hastalıkları,Kalp Kapağı Problemleri,Kalp Krizi,Kalp Ritim Bozukluğu,Kalp Romatizması,Kalp Sıkışması,Kalp Ve Damar Hastalıkları,Kalp Yetmezliği,Kanda Kolestrol Yüksekliği, Kolesterol ,Koroner Arter Hastalığı, Koroner Arter Tıkanıklığı, Koroner Kalp Hastalığı, Mitral Darlığı,Mitral Kapak Sorunu,Mitral Yetmezlik,Miyokard Enfarktüsü,Nefes Darlığı,Panik Atak,Reyno Sendromu,Sağ Kalp Yetmezliği,Şişkinlik,Tansiyon,Tansiyon Yüksekliği,Taşikardi,Vazovagal Senkop,Ventriküler Septal Defekt  (VSD) Yüksek Tansiyon