CAD/CAM SİSTEMİ:
bilgisayar kontrolü ile çalışan, makine ile üretilecek malzemenin bilgisayar ekranında üç boyutlu tasarımı anlamında kullanılan bir kelimedir. Sistem kısaca, alınan optik ölçünün bilgisayara aktarılması, ekrandaki görüntü üzerinde restorasyonun sınırlarının çizilmesi, kullanılacak seramik yapının hacimce belirlenmesi ve üç boyutlu kuron modelinin oluşturulması şeklinde özetlenebilir. Sisteminin en büyük avantajları:
Tek seansta restorasyonun tamamlanıp ağıza takılması,
Geleneksel ölçü alma yöntemlerini ortadan kaldırması ve bekleme süresini kısaltması,
Son derece estetik tam porselen restorasyonların üretilmesi,
Daha iyi restoratif materyallerin daha kısa süre içinde elde edilmesi ile hata potansiyelini oldukça azaltması,
Gecici protezlere gereksinim duyulmaması,
İndirekt restorasyonlardan kaynaklanabilecek muhtemel çapraz kontaminasyonların da önüne geçilmiş olması, olarak sayılabilir.
METAL DESTEKSİZ FULL PORSELEN TEDAVİSİ:
Bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyum veya güçlendirilmiş ve sıkıştırılmış lösit partikülleri kullanılır. Son teknoloji ürünü olan bu porselenler estetik ve dayanıklılığı bir arada sunabilme özelliğine sahip malzemelerdir. Sistemin en büyük avantajı ulaştığı çok yüksek dayanıklılıkla ön ve arka bölgedeki köprülerde tam estetik bir görünüm sağlamasıdır.
PORSELEN İNLAY-ONLAY TEDAVİSİ:
Çürük, aşınma, kırık veya yapısal bozukluklardan dolayı dişlerde meydana gelen madde kayıplarının dolgu ile tedavisi mümkünken, daha estetik ve sağlam bir malzeme olan porselen ile bu kayıpların giderilmesi işlemidir.
PORSELEN LAMİNATE VENEER TEDAVİSİ:
Laminate kaplamalar, estetik sorunları olan ön dişlerde, porselenden hazırlanan ince bir tabakanın dişlerin ön yüzlerine yapıştırılmasıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Çoğu durumda sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle dişlere doğal bir güzellikle birlikte, doğal bir işlev kazandırmak için yeterlidirler. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ince ve sert yapılardır ve kırılmaya karşı oldukça dirençlidirler.
Laminate kaplamalarla kendinizden emin bir şekilde gülümseyebilirsiniz. Kliniğimizde uygulanan Laminate kaplamalar ile aşağıdaki durumlar tedavi edilmektedir:
Renklenmelerde, diş beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. lekelerinde kalıtsal yapı ve renk bozukluklarının tedavisinde,
Ayrık dişleri bitiştirmede (diastema kapama),
Kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda,
Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde,
Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde, ortodontik tedaviyi kabul etmeyen hastalarda, mükemmele yakın kozmetik bir alternatif olarak uygulanmaktadır.
METAL DESTEKLİ FULL PORSELEN TEDAVİSİ:
Bu sistemde alt yapı olarak metal kullanılır ve bu metal yapı üzerine porselen yerleştirilmesiyle oluşturulan kaplamalardır.
DİŞ İMPLANT TEDAVİSİ
Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.
Kısaca implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. İster tek diş, isterse birden fazla diş eksikliğinde eğer implant yerleştirmeye uygun miktarda kemik varsa, implant tedavisi uygun bir seçenektir. İmplant yerleştirilmesi öngörülen bölgede, çene kemiğinin implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Varolan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.
DİŞ BEYAZLATMA (BLEACHING)
Dişhekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok renk, şekil, konum bozuklukları kolaylıkla çözümlenebilmektedir. Renklenmiş dişlerin beyazlatılması (bleaching), diğer restoratif metotlara kıyasla daha pratik ve zararsızdır.
Beyazlatma, dişlerin yapısında (mine ve dentin tabakasında) oluşan renklenmeleri giderme işlemidir. Bu işlem, uygulama seansı olarak, renklenmenin derecesine, tedavinin ne kadar çabuk sonlandırılmak istendiğine ve hekimin görüşüne bağlıdır.
Kliniğimizde uygulanan yöntem şu şekildedir:
1. Beyazlatıcı ilaç, bu işlem hakkında deneyimi olan bir hekim tarafından diş üzerine yerleştirilir.
2. Beyazlatıcı ilaç uygulanmış dişlerin üzerlerine mavi/yeşil renkli ışık kaynağı belli bir süre tutulur.
3. İşlem bittiğinde sonuç hemen gözlenir.
OZON TERAPİ
Ozon, Atmosferde (stratosfer) yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının (UV) normal oksijen moleküllerine (O2) çarpışmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle (O2) birleşmesi sonucunda meydana gelir. Saf oksijene yüksek voltajlı elektrik tatbiki yada havadaki oksijenin parçalanmasıyla elde edilir. Ozon gazı medikal ozon jeneratörlerinde saf oksijenden üretilir. Ozon tedavide daima oksijen ile karışım halinde kullanılır.
Kliniğimizde Ozon:
1. Başlangıç çürüklerinin remineralizasyonunda, özellikle çocuk hastaların diş dolgu tedavilerinde anesteziye gerek kalmadan tedavinin bitirilmesinde,
2. Profilakside(fissür sealant ve flor uygulamaları)
3. Kronik ve akut enfeksiyonların tedavisinde;
.Gingivitis ve Periodontitis tedavisinde
.Peri-implantitis tedavisinde
.Kanal tedavisinde
.İntraoral, ekstraoral, oraantral fistül tedavisinde
.Mukotik enfeksiyonların tedavisinde (protez stomatitisi, angular chelitis, vs...)
.Herpes enfeksiyonlarının tedavisinde (herpes labialis)
4. Bütün sert ve yumuşak doku cerrahilerinin iyileşme sürecinde;
.İmplant Ameliyatları
.Sinüs lifting Ameliyatları
.Gömülü 20 yaş diş Ameliyatları
.Apikal rezeksiyon Ameliyatları
5. Diş Hassasiyetlerinin ve Oral kaynaklı Ağız Kokusunun (Halitozis) giderilmesinde,
6. Diş Beyazlatmada (Bleaching) kullanılmaktadır.
LAZER UYGULAMALARI
Lazer operasyonları diş hekimliğinde yumuşak ve sert dokuda gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalardan bazıları, diş çürüklerinin temizlenmesi, kanal tedavileri, diş dolguları, çene kemiğinde ve dişetinde her çeşit cerrahi işlemler, dişetinin şekillendirilmesi, estetik diş tedavileri, hassas dişlerin hassasiyetinin giderilmesi, koyu renkli diş etlerinin renginin açılması, diş beyazlatma, uçuk ve aft tedavileridir.
Bunun yanında implant tedavisi uygulamalarında lazer teknolojisi ile cerrahi işlem aşamaları basitleşmekte ve tedavi genelinde zaman kazanılmaktadır. Sert dokuda, titreşim yapmaması, küçük müdahalelerde anesteziye gerek duyulmaması sebebiyle lazer uygulamaları, diş hekimi korkusu olan her yaş grubu hasta için tercih edilebilir. Yine yumuşak dokuda, kanamasız operasyonlar yapılabilmesi ve iyileşmenin çok hızlı olması büyük avantajlarındandır. Özellikle çocuk hastaların tedavisinde önemli kolaylıklar sağlar. Kliniğimizde lazer kullanımı şu tedavilerde tercih edilmektedir:
Flap operasyonlarında cerrahi işlem aşamaları
Koyu renkli diş etlerinin renginin açılması
Dişetinin şekillendirilmesi
İmplant tedavi uygulamalarında, üst yapının (sabit diş) yapılabilmesi için gerekli olan cerrahi uygulama (diş etinin açılarak implantın ortaya çıkarılması) lazerle daha da basitleşmekte ve zaman kazanılmaktadır.
Fibroma alımında
Frenektomide
Hastalanmış Periodontal yumuşak dokunun alınmasında
Kanal tedavisinde
Sabit Protetik Tedavi:
Dişlerimiz çiğnerken, konuşurken, şarkı söylerken ve gülerken etkin rol oynarlar. Dişlerimizi kaybettiğimizde ise, bu işler biraz daha zorlaşır. Bir veya daha fazla dişinizi kaybettiyseniz, onların sizin görünüşünüz ve ağız sağlığınızda ne denli önemli rol oynadıklarını fark etmişsinizdir. Ancak şanslıyız ki, kayıp dişleri çeşitli metotlarla telafi etmek mümkün...
Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları rahatlıkla çözümlenebilmektedir...
Hareketli Protetik Tedavi:
Dişlerimiz çiğnerken, konuşurken, şarkı söylerken ve gülerken etkin rol oynarlar. Dişlerimizi kaybettiğimizde ise, bu işler biraz daha zorlaşır. Bir veya daha fazla dişinizi kaybettiyseniz, onların sizin görünüşünüz ve ağız sağlığınızda ne denli önemli rol oynadıklarını fark etmişsinizdir. Ancak şanslıyız ki, kayıp dişleri çeşitli metotlarla telafi etmek mümkün...
Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları rahatlıkla çözümlenebilmektedir...