Birimimizde bulunan renkli doppler özelliğine sahip ultrasonografi(US) cihazı ile tanısal ya da girişimsel tüm uygulamalar deneyimli Radyoloğumuz tarafından bizzat yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.
Non-invasive bir tetkik yöntemi olan US’nin tıpta geniş bir uygulama şansı kazanmış olması bu tetkik yönteminden yararlanma alanlarını da arttırmış bulunmaktadır. Hastanemizde tıbbi görüntüleme birimimizde özel bazı US incelemeler de (transrektal, transvaginal, obstetrik ve orbital doppler US gibi) yapılabilmektedir.