Hastanemizin Anjiyo ünitesinde ; anjiyoplasti (balon) ve stent işlemlerii başarıyla gerçkleştirilmektedir. Damar içi operasyonların yükselen başarısı ve gelişen teknoloji, yakın gelecekte açık kalp ameliyatlarına giderek daha az gereksinim duyulacağı izlenimini vermektedir. 
Modern Dünyam Hastanesi Koroner yoğun bakım ve anjiyo ünitesi kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını dünya standartlarına uygun kurallar çerçevesinde teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır.