AĞRI POLİKLİNİĞİ
Ağrı:Uluslararası ağrı araştırmaları teşkilatı tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı; vucudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek yada olası bir doku hasarıyla birlikte bulunan, hastanın geçmişteki deneyimleriyle ilgili, duyusal, affektif, hoş olmayan bir duyudur.
Amaç:Akut ve kronik ağrılı hastaların tanı ve tedavisini amaçlar. Herhangi bir primer hastalığa bağlı olsun veya olmasın oluşan ağrı, ayrıca postoperatif analjezi ve doğum analjezisi de polikliniğin amaçları arasındadır.
Ağrılar:Akut ağrılar daima bir hastalığa işaret eder, vucudun alarm sisteminin önemli bir parçasıdır. Kronik ağrılar 6 aydan uzun süredir var olan ağrılardır ve artık alarm özelliği kaybolmuş kendisi bir hastalık halini almıştır.
Yöntem:Ağrı tedavisi ilaçla tedavi ve girişimsel tedavi yöntemlerinden oluşmaktadır. Bu amaçla hastaların ayrıntılı muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra konulan tanıya yönelik tedavi yöntemlerini içerir. Ağrı tedavisi daima dünya sağlık örgütünün analjezik kullanım prensipleri çerçevesinde uygulanır. Girişimsel tedavi tam donanımlı ameliyathane ortamlarında güvenle yapılır. Girişimsel işlemler radyografik yöntemlerle işlem bölgesi görüntülenerek yapılır. Girişimsel işlemlerden sonra hastalar bir süre gözlem altında tutulur gerekli vakalar bir gece hastanede yatırılarak takip edilebilir.
Tedavi yolları :
Noninvaziv(oral,sublingual,transdermal,intranazal,rektal),
İnvaziv( im, iv, subkutan, intratekal, ,epidural)
Noninvaziv yöntemleri
İlaçla tedavi yöntemleri: Nonopioid analjezik + adjuvan ajanlar
Zayıf opioid + Nonopioid analjezik + adjuvan ajanlar
Kuvvetli opioid + Nonopioid analjezik + adjuvan ajanlar
Girişimsel tedavi yöntemleri: Periferik bloklar
Santral bloklar
Ganlion blokajları
Nörolitik bloklar
Epidural lizis
Tetik nokta enjeksiyonu
Morfin pompaları
Yaşam kalitesi üzerine etkisi:
Ağrılı hastanın en önemli özelliği, ağrının subjektif bir duyu oluşudur. Ağrılı hastaların sözel ifadelerine önem vererek yaklaşım sergilenmelidir çünkü ağrı hastaların yaşam kalitesi üzerine olumsuz etki göstermektedir. Yaşam kalitesi kişilerin sosyal, aile ,iş ve ekonomik durumunun yansımasıdır ve bu durumun süreğenliği ancak sağlıklı bir hayat sürmeyle sağlanabilir.
Ağrı Tanı ve Tedavisi
Ağrı Ünitesinde Bakılan Hastalık Grupları
1. Baş ve yüz ağrıları
a)Migren ve benzeri damarsal başağrıları
b)Gerilim tipi başağrıları
c)Boyundaki yapılardan kaynaklanan başağrıları
d)Trigeminal nevralji
e)Oksipital nevralji
f)Atipik yüz ağrıları
g)Çene eklemi fonksiyon bozuklukları
h)Baş ve yüz kasları kaynaklı ağrılar
2. Boyun, omuz-kol ağrıları
a)Boyun fıtığı
b)Boyun omur eklemi (faset eklem) ağrıları
c)Kaslardaki tetik noktalara bağlı ağrılar
d)Boyun bölgesi yumuşak dokuların zorlanması
3. Sırt ve gögüs ağrıları
a)Sırt kaslarının fonksiyon bozukluğu
b)Gögüs kaslarının fonksiyon bozukluğu
c)Kaburga sinirlerinin sıkışmasına bağlı ağrılar
d)Gögüs içi organ ağrılarının yansıması
4. Karın ve kasık ağrıları
a)Karın kaslarının ağrılı noktaları
b)Sinirlerin karın kasları içinde sıkışması
c)Sırt ve bel ağrılarının yansıması
d)Karın içi organ ağrılarının yansıması
5. Bel ve bacak ağrıları
a)Bel fıtığı
b)Bel omur eklemi (faset eklem) ağrıları
c)Sakroiliak eklem ağrıları
d)Diz ve kalça eklem sorunlarına bağlı ağrılar
e)Myofasyal ağrı sendromu
f)Siyatik ve femoral sinir sıkışmaları
g)Enjeksiyona bağlı sinir yaralanması (yanlış iğne yapılmasına bağlı)
6. Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar
a)Şeker hastalığına bağlı
b)Sigaraya bağlı (Buerger hastalığı)
c)Damar yetmezliklerine bağlı
7. Şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrılar
8. Zona hastalığına bağlı gelişen nevraljik ağrılar
9. Fantom ağrıları
10. Sempatik sinir sistemi hastalıkları
a)Ellerde ve ayaklarda aşırı terleme (Hiperhidrozis)
b)Soğukta ellerde morarma ve sızlama (Reynoud hastalığı)
c)Refleks sempatik distrofi
11. Kanser Ağrıları
12. Nedeni Bilinmeyen Ağrılar