Ürolojik hastalıklarla ilgili her türlü ameliyatlar;
Tümör, taş, prostat ve genital organ ameliyatları, vs
Kısırlık ile ilgili tetkik ve tedaviler;Görüntüleme ile ilgili endoskopik muayeneler,
Üroflometrik muayeneler teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.
Prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında verilen yoğun tıbbi hizmet açısından bölüm üroloji konusunda lider bir merkez konumundadır.
Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde yüksek teknoloji olanaklarının kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar sıklıkla uygulanmaktadır.