Ünitemizde erişkin kalp ve damar hastalıklarının (Koroner kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, aort ve büyük damar hastalıkları) cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.Konusunda deneyimli doktorlar ve personeli ile çağdaş koşullarda uluslararası standartlarda çalışan hastanemiz genişletilen kadrosu ve servisi ile yenilikleri takip ederek yüksek hasta memnuniyeti ile hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Kalp ve Damar Cerrahisinin hizmetleri;
Koroner Bypass Ameliyatları,
Koroner bypass ameliyatı
Atan kalpte koroner bypass ameliyatı
Kalp kapaklarının onarımı veya protez ile değiştirilmesi,
Aort kapak replasmanı veya onarımı
Mitral kapak replasmanı veya onarımı
Triküspit kapak replasmanı veya onarımı
Pediatrik ve Erişkin Yaş Doğumsal Kalp Defektlerinin Onarımı,
ASD-VSD-PDA-A.Koarktasyonu-Ebstein anomalisi
Fallot tetralojisi - TGA
Damar Hastalıkları Ameliyatları,
Aorta Anevrizma Cerrahisi (ascending-arch descending / kombine)
Aort Diseksiyonu cerrahisi (Akut – Kronik)
Periferik Damar Cerrahisi
Perikardiektomi,
Kalp Tümor Cerrahisi,
Reoperatif (ikinci-üçüncü) Kardiyovasküler Cerrahi.
Doktorlarımızın uzmanlığıyla ilgili hastalıklar;
Abdominal Aort Anevrizması, AnevrizmaAort Anevrizması, Aort Diseksiyonu, Aort Kapağı Hastalıkları, Aort Koarktasyonu, Aort Yetmezliği, Aritmi, Arkus Aorta Anevrizması, Asendan Aort Anevrizması, BuergerÇarpıntı, Damar Tıkanıklığı, Derin Ven Trombozu (DVT), Diyabetik Ayak, Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları, Emboli, Fallot Tetralojisi,Göğüs Ağrısı,Hiper Tansiyon, İskemik Kalp Hastalığı,
Kalbin Hızlı Atması,Kalp Ağrısı,Kalp Çarpıntısı,Kalp Hastalıkları,Kalp Kapağı Problemleri,Kalp Krizi,Kalp Ritim Bozukluğu,Kalp Romatizması,Kalp Sıkışması,Kalp Ve Damar Hastalıkları,Kalp Yetmezliği,Kanda Kolestrol Yüksekliği,Kangren,Karotis,Kılcal Damar Çatlaması,Koroner Arter Hastalığı,Koroner Arter Tıkanıklığı,Koroner Kalp Hastalığı,Kronik Venöz Yetmezliği,Mitral Darlığı,Mitral Kapak Sorunu,Mitral Yetmezlik,Miyokard Enfarktüsü ,Muskuler Brıdge,Periferik Damar Hastalığı,Raynaud Fenomeni,Taşikardi,Torakoabdominal Aort Anevrizma,Üç Damar Hastalığı,Varis,Varis Ülseri,Ventriküler Septal Defekt (VSDAbdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı,Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı,Alt Ekstremitelerde Venografi,Ambulatuvar Kardiyak Izleme,Anjiyografi,Anjiyogram,Anjiyoplasti,Anterior Mediastinotomi,Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma,Aort Kapak Replasmanı,Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi,Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi,Aritmide Ablasyon Tedavisi,Arteriografi,Arteriyel Switch Ameliyatı,Aterektomi,Atriyal Septal Defekt Onarımı,Balon Valvüloplasti,Bebek Kalp Ameliyatları,Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt),Biventriküler Pacemarker