Değerli meslektaşlarım,
Vefakar çalışma arkadaşlarım;

Kabul etmeliyiz ki çok zor günlerden geçmekteyiz. Ülkemiz uzun yıllardır terör, darbeler,
darbe teşebbüsleri, ekonomik problemler, sınır ötesi operasyonlar, Avrupa ve Dünya
devletleriyle ilişkiler konusunda ciddi sınavlar vermekte olup bütün bu zorlukları kendi
içinde kenetlenerek, milli reflekslerini harekete geçirerek aşmaktadır.

Halen içinde bulunduğumuz “PANDEMİ” belası ise sadece bizi değil bütün dünyayı
sarsan, insanlık tarihinin kaydedebildiği 10 büyük ölçekli salgından birisidir.

İnanıyorum ki;
Diğer problemlerimizi nasıl bir ve beraber olup kenetlenerek çözdüysek tüm dünyanın
seferber olduğu Covid-19 pandemisini de milletimizin tüm katmanlarının tedbir ve
mücadelesiyle birlikte (fedakarlık ve insanlığa katkıları zaman zaman unutulsa da) sağlık
çalışanlarımızın büyük özverisiyle en az kayıpla atlatacağız.

Bunun için,
Her mesai arkadaşımızdan taleplerimiz şunlardır:
1. Doktor ve çalışanlarımız hastanemize gelen her vakayı “şüpheli” kabul edip öncelikle
kendisi ve diğer arkadaşlarının güvenliğine dikkat etmelidir.
2. Hastane idaresinin aldığı kararları eksiksiz, amasız ve niye? siz uygulamalıdır.
Tamamlayıcı fikri olanlar ilgili amirleriyle görüşüp katkı sunabilirler. Unutmayalım
ki bir tek çalışanımızın ihmali büyük problemlere sebep olabilir. Surda gedik
açmamalıyız.
3. Görevde olanlar görev yerlerinde, izinli olanlar evlerinde hep teyakkuz durumunda
olmalı, toplumun liderleri olarak tedbirlerin uygulanması açısından herkese örnek
teşkil etmelidirler.
4. Her çalışanımız; ister doktor, ister hemşire, isterse destek veya yardımcı eleman olsun
kendi hatası veya ihmaliyle kendisine, mesai arkadaşına veya hastalara verebileceği
zararın muhasebesini ömür boyunca kendi vicdanında yapacaktır.
5. Tüm çalışanlarımız, halk arasında veya medyada konuşulup tartışılan ekonomik ve
sosyal konuları bir yana bırakıp sadece mesleki faaliyetlerine odaklanmalı muhtemel
diğer problemleri ilgililerin sorumluluğuna bırakmalıdırlar.

6. Panik de, rehavet de yaşadığımız problemin çözümüne negatif etki yapan faktörlerdir.
Sakin, akılcı ve prensipli davranıp kuralları harfiyen uyguladığımız takdirde hep
birlikte başaracağımızı unutmamalıyız.
7. Doktor ve tüm çalışanlarımızın özlük hakları tarafımızca 20 yılı aşkın süredir hiçbir
aksama olmadan karşılanmış olup piyasa durumuna bakılmaksızın aynı uygulama
devam edecektir.
8. Her ne kadar yasal olarak 3 ay boyunca çalışanlarımızın işten ayrılması kanunen
yasaklanmış olsa da zaten bu mücadelenin önderleri olan sağlık ordumuzun değerli
mensupları olan sizlerin savaş meydanını terk etmek ve arkadaşlarını yalnız bırakmak
gibi bir niyetinin olmadığını da bilmekteyim.

Özel Dünyam Hastanesi ailesindeki değerli dostlar,
Bir iki ayda alevinin kaybolup normale dönmeye başlayacağı tahmin edilen salgına karşı
omuz omuza ve tam bir “Türk askeri” disipliniyle dimdik duralım. Ne bir hastamızı, ne bir
yakınımızı özellikle de bir çalışanımızı kaybetmeyelim.

Sevgi ve saygılarımla,

Dr. EROL BEDİR
Başhekim