Türkiye;modern hastaneleri,yetişmiş insan gücü,alanında uzman doktorları,teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir.

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir.

Sağlıkturizmi:

 

Sağlık turizmi medikal tedavi ile hayalinizdeki tatili birleştirmek için harika bir yoldur.

Sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amaçla gidilmesidir.

 

Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmektedir.

Sağlık Turizmini ;

TıpTurizmi(Hastanelerdetedaviveameliyatvb.işlemler) ve

 TermalTurizm (Termal Tesisler de rehabilitasyon ve dinlenme vb.hizmetler) olarak 2 başlıkta toplamak mümkündür.

Sağlık turizminin temel sebepleri:

1.Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,

2.Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,

3.Sağılıkhizmetlerininkendiülkelerindepahalıolması,

4.Çokdahakalitelisağlıkhizmeti almakistenmesi,

5.Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini,istenmemesi(Estetik Cerrahisi,İnfertilite tedavisi vb.)

6.Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık,yaylalar,tarihi ve kültürel    zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizmim kanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi

Sağlık Turizmi İçin Türkiye’ye Davetlisiniz…

 

Dünya ülkeleri artık Türkiye’yi yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanıyor.Türkiye,sahip olduğu medikal ve termal turizm kaynaklarını,spa ve wellness imkanlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek,sağlık turistine kaliteli ve ucuz turizm paketleri sunmaktadır.

Sağlık İçin Uzaklara Gitmeyin

 

Türkiye,eşsiz ve stratejik coğrafi konumu ile Avrupa, Asya ve Orta Asya’ya sınırı bulunan iki kıta arasında ki kavşak noktasıdır.Bir çok ülkeden uçakla kolay ve kısa sürede ulaşılabilir.Türkiye,geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini medikal turizm hizmeti anlayışıyla birleştirmiştir.Sağlık turistinin Türkiye’ye ayak basmasından itibaren,evine uğurlanana kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet,uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu,sahip olduğu sağlık kuruluşları,sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü,kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir.Hem tarihi ve kültürel zenginliği,hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye,dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır.

Sağlık turizmi ,insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı,sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir.Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği,böylece deniz aşırı hizmetler içinde önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.

Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır.Pek yakında ülkemiz

Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacaktır.

Modern Dünyam Hastanesi de Kayseri ilinde Sağlık Turizminin öncü hastanesi olma yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir.