KAPSAMLI CHECK-UP
 

Hastalarımızın şikayetlerine göre 5 Uzman Hekim eşliğinde gerçekleştirilir.
Aşağıda listenen tetkiklerin tamamı Check-Up Programına dahildir. 

NOT: Sağlıklı bir Check-Up için hastanemize aç olarak gelmeniz gerekmektedir.

 

Yapılan İşlem/Tetkik
 
 
Uzman Hekim Muayenesi
 

5 adet

EKG (Elektrokardiyografi)
 

1

Akciğer Grafisi P.A (tek yön)

1

Tüm Abdomen US*

1

EFOR
 

1

Tüm Abdomen ULTRASON
 

1

İdrar tetkiki striple
 

1

İdrar mikroskopisi
 

1

Gaita (Mikroskobisi) Direkt Parazit İncelemesi
 

1

Total PSA
 

1

Hbs Ag
 

1

Anti HCV(ELİSA)
 

1

Anti HIV 1/2 Eliza
 

1

ALT (SGPT) (Alanin aminotransferaz)
 

1

AKŞ (Glukoz - Açlık)
 

1

ALP (Alkalen Fosfotaz)
 

1

HDL-Kolesterol
 

1

AST (SGOT) (Aspartat transaminaz)
 

1

LDL-Kolesterol
 

1

Kreatinin
 

1

Trigliserid
 

1

Kolesterol (Total)
 

1

Üre
 

1

Hemogram(16-26 parametre)
 

1

Sedimantasyon (1 Saat )
 

1

Brucella
 

1

TSH
 

1