KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı: Salim Başaran
Doğum Tarihi ve Yeri :25.01.1953/SİVAS/ŞARKIŞLA
Uzmanlık Dalı: Üroloji Uzmanı
Telefon : (0352) 207 77 76
E-mail: s.basaran@dunyamhastanesi.com

DENEYİMİ
1971-1978 Hacettepe Tıp Fakültesi Eğitimi ANKARA
1978-1983 Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi
1983 -1984 Trabzon Asker Hastanesi Üroloji Kliniği TRABZON
1984-2008 Afyon Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği AFYON
2008-2011 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
2011-2013 Melikgazi Hastanesi Üroloji Kliniği
2013-2014 Halen Dünyam Hastanesi Üroloji Kliniği Uzmanlık Hekimliği Görevi

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER ,KURSLAR VE KONGRELER
Ritmik Aralıklarla Tekrarlanan Üroloji Kongreleri ve Seminerler
Androloji Kongreleri ve Seminerleri
Üro-onkoloji Kongreleri ve Seminerleri
Endo-üroloji Kongreleri ve Seminerleri
Mesleki Üyelikleri
Türk Üroloji Derneği
Androloji Derneği
Endo-üroloji Derneği
Türk Tabipler Birliği Derneği
Bilimsel Yayınlar
Uzmanlık Eğitimi sırasında çeşitli araştırmalarla katkı ve Üroloji Uzmanlık tezi