KİŞİSEL BİLGİLER


Doğum Tarihi: 20.01.1958
Uzmanlık: Üroloji
Telefon: (0352) 207 77 61
E-mail: h.bozoklu@dunyamhastanesi.com

EĞİTİMİ


Tıp Fakültesi:
-Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983
İhtisas:
-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji ABD. 1990

DENEYİM


-1990-1992 karaman devlet hastanesi
-1992-1995 (4 yıl) Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.)
-1995-2011 Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Üroloji Kliniği
-2011-2014 Erciyes Kartal Hastanesi
-2014 – Özel Dünyam Hastanesi

MESLEKİ ÜYELİKLERİ


-Türk Üroloji Derneği
-(EAU)Avrupa Üroloji Derneği
-Türk Androloji Derneği
-Endoüroloji Derneği
-TTB Kayseri Tabip Odası
Katıldığı Mesleki Eğitimler Kurslar Kongereler
- Androloji, Endoüroloji, Üroonkoloji,Genel Üroloji alanında yurt içi ve yurt dışı çok sayıda kongre, sempozyum ve kurslar