KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı: Ali Baktır
Doğum Tarihi ve Yeri: 02.10.1955/KAYSERİ
Departmanı ve Bölümü: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

EĞİTİMİ
1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1992 Indiana Hand Center ABD (3 AY)
1993 Indiana Hip and Knee Center ABD (6 AY)

DENEYİMİ
1983 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
1987 Yılında Yrd. Doç ,1989 Yılında Erciyes Üniversitesi Doçent Dr., 1995 Yılında Erciyes Üniversitesi Profesör
1983 Yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Çalıştım

BİLİMSEL YAYINLAR
1. Baktır Ali, Karakaş ES, Patıroğlu T, Karatoy M, Üstdal M : Kullanmaya bağlı osteopeni üzerine salmon kalsitoninin etkisi ( Tavşanlarda deneysel çalışma ) . Ortopedi , Travmatolji ve Rehabilitasyon Dergisi 1:192-196 , 1988 .
2. Baktır Ali : Perthes hastalığında etyoloji ve fizyopatoloji. Yeni Tıp Dergisi 5: 17- 25, 1988
3. Baktır Ali, Karakaş ES, Gülşen M, Murat M, Türkmen M: Menisküs lezyonlarının tanısında artrografinin önemi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 505- 515, 1987
4. Baktır Ali , Karakaş ES, Hoplamaz A: Menisektomi ameliyatlarının orta vadeli sonuçları . Ortopedi , Travmatolji ve Rehabilitasyon Dergisi 2 : 75-81, 1988
5. Baktır Ali , Karakaş ES, Hoplamaz : Kırk yaşın üzerindeki hastaların dejeneratif menisküs yırtıklarında total menisektomi sonuçları. Erciyes Tıp Dergisi 10: 281-292, 1988
6. Baktır Ali , Karakaş ES,: Kemik bankası. Yeni Tıp Dergisi 6:1-5 , 1989
7. Baktır Ali , Karakaş ES Okten T, Belenli İ: Elektromağnetik alanın epifiz plağı üzerine etkisi ( Sıçanlarda deneysel çalışma ) Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma dergisi 7:112-118, 1989
8. Baktır Ali , Karakaş ES , Gülşen M, Yürk CY: Doğuştan kalça çıkığının medial yaklaşımla tedavisi . Erciyes Tıp Dergisi 11: 57-66, 1989
9. Baktır Ali, Karakaş ES, Okten T, Kurtoğlu S, Can A: Deneysel kırık iyileşmesi üzerine Clonidine’nin etkisi, Erciyes Tıp Dergisi 11: 7-18 1989
10. Baktır Ali , Hoplamaz A, Okten T, Karakaş ES, Türk CY: Kallatozis metoduyla ekstremite uzatılması.( Köpeklerde deneysel çalışma ) . Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica 25: 46-53, 1991.
11. Baktır Ali , Türk CY, Argün M, Karakaş ES, Kabak Ş: Ekstansör pollisis geç onarımında ekstansör indisis proprius transferi. El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi 1: 26-30, 1993
12. Baktır Ali : El cerrahisi bulunan ve bulunmayan merkezlerde fleksör tendon cerrahisi . III. El Cerrahi ve rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı 27-34, 1994.
13. Baktır Ali , Türk CY, Argün M, Şahin V : Lateral arm serbest flep nakli III. El cerrahi ve Rekontrüksiyonu Kongre Kitabı 107-110, 1994.
14. Baktır Ali , Türk CY, Argün M, Şahin V: Topuk defektlerinin reverse pediküllü posterior tibial fasyo –kutaneus fleple rekonstrüksiyonu. XIII . Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 274-276, 1994.
15. Baktır Ali : Asetebulum Displazileri. Rıdvan Ege ( ed) Kalça Cerrahisi ve Sorunları Kitabında Chapter. Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara. ss 279 –285, 1994
16. Baktır Ali , Karakaş ES, Tuncel M, Hoplamaz A: Çocuklarda yer değiştirmiş suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavisi . Erciyes Tıp Dergisi . 16: 42-49, 1994

ULUSLAR ARASI KONGRELER
1. Baktır Ali, Karakaş ES, Patıroğlu TE, Karatoy M, Üstdal M : The effect of salmon calcitonin on immobilization osteopenia. Scandinavian Orthopaedic Association’s 44th Congress. Aarhus – Denmark, June 8th –11th , 1988
2. Baktır Ali , Karakaş ES, Ökten T, Doğan P, Belenli İ: The comparison of deep freezing and immunosupression on transplantation of decalcified allogenic bone matrix . East and West Combined Ortohpaedic Meeting – Under the auspices of SICOT. Belgrade – Yugoslavia, 11-16 september , 1988
3. Baktır Ali; Karakaş ES, Okten T, Belenli İ, Hasçiçek Y : The effect of electromagnetic field on the epiphyseal plate in rats. East and West Combined Orthopaedic Meeting- Under the auspices of SICOT. Belgrade- Yugoslavia, 11-16 September, 1988
4. Baktır Ali, Karakaş ES, Tuncel M, Türk CY, Hoplamaz A: Displaced supracondylar fractures of the humerus in children .XI. Sesion Des Journees Medicales Balkaniques. İstanbul , Mai 21-25, 1989
5. Aycan K, Baktır Ali; Ülger H, Onur E, Bozkır G: Extra muscles in thi human forearm . XI Sesion Des Journees Medicales Balkaniques. İstanbul, Mai 21-25 , 1989
6. Baktır Ali, Kabaş , Karakaş ES, Türk CY: Flexör tendon repar in zone-2 followed by early active mobilization. İnternational Congress of Surgery of the Hend and Upper Extremity. İzmir – Turkey , sept. 24-28,1994.
7. Baktır Ali , Türk CY, Şahin V, Argün M : Use of the free flap in reperative surgery of the hand. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity. İzmir – Turkey , sept. 24-28,1994.

ULUSAL KONGRELER 
1. Baktır Ali Karakaş ES, Yetkin H, Güleç M: Legg- Calve perthes hastalığında artrografi. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Bursa, 21-25 Mart 1983.
2. Biçer Ali, Karakaş ES, Kandemir B, Şahlan Ş, Baktır Ali : L- Dopa’nın kırık iyileşmesi üzerine etkisi . VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi. Bursa. 21-25 Mart 1983.
3. Baktır Ali, Karakaş ES , Patıroğlu TE, Karatoy M, Üstdal M : Kullanmamaya bağlı osteopeni üzerine salmon kalsitoninin etkisi . X. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi , Mersin , 17-20 Mayıs 1987
4. Baktır Ali, Murat M, Turkmen M, Hoplamaz A: Menisküs lezyonlarının tanısında artrografinini yeri . X. Milli Türk Ortopedi ve Travmataloji Kongresi Mersin, 17-20 Mayıs 1987
5. Kültepe Ş, Baktır Ali, Karakaş ES: Çocuk femur kırıklarının tedavisinde yeni bir yöntem: 90-90 hamak traksiyonu. II.Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyeti’nin Kongresi İzmir – Çeşme , 28 Ekim – 1 Kasım , 1987
6. Baktır Ali: Menisektomi ameliyatlarının orta vadeli sonuçları. I. Milli Beden Eğitimi ve Spor Kongresi; Konya 27-28 , Nisan , 1988
7. Gülşen M. Karakaş ES, Baktır Ali, Tan İ, Bayram H, Baytok G : Bebeklerde Lüxatio Errecta . II. Biomekanik, Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin III. Kongresi. İstanbul – Silivri, 12-16 Mayıs 1989
8. Karakaş ES, Baktır Ali, Argün M, Can A: Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde Salter innominate osteotomisi. II. Biomekanik, Türk Ortopedi ve Travmatalojisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin III. Kongresi. İstanbul – Silivri, 12-16 Mayıs 1989
9. Baktır Ali , Karakaş ES, Okten T, Can A: Deneysel kırık iyileşmesi üzerine Clonidine’nin etkisi . XI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, Ankara – GATA , 27-30 Eylül 1989
10. Baktır Ali Karakaş ES, Argün M, Türk CY : Doğuştan kalça çıkığının medial yaklaşımla tedavisi . XI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoji Kongresi, Ankara – GATA , 27-30 Eylül 1989
11. Baktır Ali , Hoplamaz A, Okten T, Karakaş ES, Türk CY: Kallotasis metoduyla ekstremite uzatılması ( Köpeklerde deneysel çalışma ) . XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Aydın – Kuşadası , 21-24 Nisan 1991.
12. Argün M , Baktır Ali, Üstdal M, Okten T: Eklem yüzünde oluşturulan kıkırdak defektlerinin periost ve fasya grefti ile onarımı. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Aydın – Kuşadası , 21-24 Nisan 1991
13. Türk CY, Baktır Ali, Balkar F, Argün M : Çocuklarda yer değiştirmiş suprakondiler humerus kırıklarının kapalı redüksiyon ve perkütan çivileme metoduyla tedavi. IV. Türk Ortopedi ve Travmatoljinisinin Uluslar arası Dostlar Cemiyetinin Kongresi: Ankara – GATA , 5-9 Haziran 1992
14. Tanrıöğer F, Baktır Ali, Aycan K, Bozkır G: Dizdeki ligamentöz yapıların tibianın enteriora olan hareketlerine etkisi. XIII Milli Türk Ortopedi ve Travmatolji Kongresi. Nevşehir, 15-19 mayıs 1993

ULUSLAR ARASI İNDEXSLERE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ
1. Baktır Ali, Türk CY, Kabak Ş, Şahin V, Kardaş Y: Flexör tendon repair in zone 2 followed by early active mobilization. J Hand Surg 21-B : 624-8, 1996.
2. Baktır Ali, Karakaş ES, Patıroğlu TE, Karatoy M, Üstdal M, : The effect of salmon calcitonin on immobilization osteopenia. Acta orthop Scand 59 (Supply 227) : 9-10, 1988.
3. Baktır Ali, Karakaş ES, Okten T, Doğan P, Belenli İ : The comparison of deep freezing and immunosupresision on transplantation of decalcified allogenic bone matrix (Experiment in rabbit).Hacettepe Medical Journal 23: 5-22, 1990.
4. Baktır Ali, Karakaş ES, Gülşen M, Türk CY: Treatment of congenital dislocation of the hip using the medial approach. Acta Orthop Scand 61 (Suppl 237) 52, 1990.
Acl Yırtığı , Adenit , Aksayan Çocuk , Avn , Ayak Bileği Kıkırdak Lezyonları , Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları , Bacak ve Diz Kırık ve Çıkıkları , Bel Ağrısı , Boyun Fıtığı , Boyun Hastalıkları , Çocuk Ortopedisi , Çocukluk Çağı Kas-Iskelet Hastalıkları , Çocukta Kalça Hastalıkları , Diz Ağrısı , Diz Ortopedisi , Diz ve Bel Kireçlenmesinde Radyofrekans , Doğumsal Ortopedik Hastalıklar , Eklem Ağrıları , El Cerrahisi ve Mikrocerrahi , Fıtık , Genel ortopedi ve travmalar , Gonartroz , Iltihap (Irin) , Kalça Kırık ve Çıkıkları , Kalça Kireçlenmesi ve Tedavisi , Kalça Yaralanmaları , Kas Hastalıkları , Kas-Iskelet Sistemi Infeksiyonları , Kas-Iskelet Sistemi Tümörleri , Kas-Iskelet Sistemi Yaralanmaları , Kemik Hastalıkları , Kemik ve Yumuşak Doku Iyileşmesi , Kıkırdak Hastalıkları ve Yaralanmaları , Kırık , Kist , Koksartroz , Kol ve Bacak Muayenesi , Metabolik Kemik Hastalıkları , Nöromuskuler Hastalıklar , Omurga Cerrahisi , Omurga Hastalıkları , Omurga ve Nörolojik Muayene , Omuz-Kol-El Hastalıkları , Ortez ve Protezler , Ortopedik Aciller , Ortopedik Hastada Fizik Tedavi , Osteoartrit-Artrit , Osteomyelit , Osteonekrozlar , Osteosentez , Ozonize PRP , Ön ve Arka Çağraz Bağ yaralanmaları ve tedavisi , Pes Ekinovarus , Romatizma , Sırt Ağrısı , Spor Travmaları , Tendon-Ligaman , Yürüme Analizi