MEZOTERAPİ
SADECE SORUNLU BÖLGEYE KÜÇÜK MİKTARLARDA YAPILAN MİKROENJEKSİYONLARLA , YAN ETKİYE NEDEN OLMAKSIZIN AĞRI VE PROBLEMİ ÇÖZEN BİR YÖNTEMDİR
MEZOTERAPİ;Ağrı veya hastalıkları, vücutta bulundukları yere okal olarak uygulanan mikro enjeksiyonlar yoluyla kontrol altına alan ya da tedavi eden bir tıbbı uygulamadır
Ağız yoluyla ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığımız miktarlarının tümü ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır .
Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilmeden parçalanarak atılır .Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır.Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için hastalıkla ilgisi olmayan ancak o ilaçtan etkilenebilen diğer organ ya da dokularımızı da etkileyebilecektir ve istenmeyen yan etkiler oluşabilecektir .
Mezoterapi ise sadece sorunlu bölgeye küçük miktarlarda yapılan mikro enjeksiyonlarla ,hiç bir istenmeyen yan etkiye neden olmaksızın problemi çözecektir .Mezoterapi. Çok ince ve kısa iğne uçları(4-6mmlik iğneler) kullanılmak suretiyle uygulanan bir yöntemdir .Yapılan enjeksiyon sayısı; hastaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Mezoterapi sıklıkla artrit gibi tüm eklem hastalıklarında yumuşak doku, kas rahatsızlıklarında, boyun ve bel fıtığı ağrıları, syatalji ve brakialji,migren ve adet ağrıları , spor travmaları gibi rahatsızlıklarda da etkili bir tedavi yöntemidir .