Dijital Diş Hekimliği, diş hekimliğinde bilgisayar destekli yüksek teknoloji ürünlerinin kullanımını ifadeeden bir terimdir. Bilgisayar destekli yüksekteknoloji ürünlerininkullanımı, modern diş hekimliğinin yönünü değiştirmiştir
CAD/CAM yani Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim anlamına gelir. Cerec sistemi, bu iki teknik konsepti birleştiren, diş hekimliği için geliştirilmiş, 3 D (3 boyutlu), bilgisayar desteği ile çalışan tasarım ve üretim cihazıdır.Cad Cam, dijital diş hekimliğinin en önemli uygulama alanlarından birisidir. 3 D tekniği, tomografi ve röntgende olduğu gibi iki boyutlu iz düşümsel görüntü değil, incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak verir.
CEREC CAD CAM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR ?
Sistemin özü, üç boyutlu optik ölçü alan ağız içi kameradan elde edilen görüntülerin, amaca uygun bilgisayar programları vasıtası ile işlenerek, bilgisayar yazılımı ile çalışan çok hassas bir mikro freze makinesine gönderilmesi; buyöntemle, zirkonyum ve porselen bloklardan inley, onley, kuron (kaplama diş), köprüler ve sabit protez alt yapıları üretilmesidir.
CEREC SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR
1-Tedavi Süresi Kısalmıştır
CAD/ CAM sistemi ile klinik ortamında tek seansta uygulamalar yapılabilmekte ve diş tedavileri iki saatte bitirilebilmektedir. Bu durum, hem hekim için hem de hasta için zaman kaybını önlemektedir.
2-Estetik ve Biyolojik Uyumluluğu Yüksek Materyallerin Kullanım İmkanını artırmıştır.
Hem hastaların, hem de modern dijital diş hekimliğinin estetiğin yanı sıra biyolojik anlamda güvenilir malzeme arayışı, metal içermeyen protez diş tedavilerine olan talebi artırmıştır. CAD/CAM sistemi, konvansiyonel yöntemlerle işlenmesi kolay olmayan, ancak estetik görüntüsü ve biyolojik uyumluluğu yüksek, sinterlenmiş cam, poliklistalin alümina, zirkonyum ve porselen esaslı materyallerin ve türevlerinin diş hekimliğinde kullanımı geliştirmiş ve artırmıştır. Zirkonya gibi, geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok zor yeni materyaller CAD/CAM sistemi ile başarılı ve estetik bir şekilde hazırlanabilmektedir.
3-Geleneksel Ölçü Alma Yöntemi Terk Edilmiştir.
Cerec CAD/CAM sistemi, geleneksel ölçü, mum modelaj yöntemini ortadan kaldırmıştır. Dijital/optik ölçü alınmaktadır. Eski yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı ve/veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve laser destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle alabilmektedir. Ayrıca, dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.
4-CAD/ CAM Hata İhtimalini Azaltmıştır.
Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır. Ancak, tamamen ortadan kaldıramamıştır. Bu nedenle, diş kesim tekniklerine ve kavite hazırlanma kurallarına uymalı ve yapıştırma ve kapanış kontrolleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
CEREC CAD/CAM CİHAZI İLE DİŞ TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR ?
Cerec Cad/Cam Sistemin çalışma prensibi : Ağız içinden kamera ilehazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik,dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır ve gerekirse sinterlenir.
DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE GÜLÜŞ TASARIMI
Cad/Cam sisteminin bir avantajı da, CAD/CAM sistemi ile etkili gülüş tasarımı yapılabilmesidir.
 Cerec sistemi, mikro kamera yardımı ile üç boyutlu hale dönüştürülen dişler üzerinde, bireyin yüz ve ağız yapısına uygun olarak istediği değişiklikleri de yapabilmesine, karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etmesine, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilmesine, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilmesine olanak vermektedir.
Ayrıca, bu yöntemle elde edilen dişlerin olası bitmiş haline yönelik görüntüler bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanmakta, diş hekimi ve birey, yeni yapılacak restorasyonu bitmeden görebilme imkanına sahip olmaktadır.