Böbrek ve Üreter Taşları Tedavisinde Son Teknoloji: Holmium Flexible Laser
Holmiyum Laser , böbrek taşlarında, üreter taşlarda, mesane taşlarında, üretra darlığı, tümör, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), vb. alanlarda minimum komplikasyon ve düşük patolojik değişimlerden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Holmiyum Laser;
Başta böbrek, üreter ve mesane taşları tedavisi olmak üzere,
Üst idrar yolu (üreter) darlıkları,
Alt idrar yolu (üretra) darlıkları,
İdrar yolu tümörleri,
Dış genital lezyonların tedavisinde başarı ile kullanılabilmektedir.
Holmiyum Lazer ile Böbrek Taşı Kırma Yöntemi
Geçmişte üreter taşlarının tedavisi sadece açık cerrahi ile yapılırken, daha sonraki teknolojik gelişmeler farklı tedavi yollarını doğurmuştur.Holmium YAG Lazer taş tedavisinde en son kullanılan teknolojidir.Bilinen en güçlü ve en güvenli taş kırma cihazıdır. Böbrek ve idrar yolları taşlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Taşın rengine veya bileşimine bağımlı olmaksızın tüm taşlara etki göstermektedir. İşlem taşa ulaşıldıktan sonra çok kısa sürede gerçekleşmektedir.Kanamasızdır, hastaya hiçbir zarar vermez ve işlem sonu ağrı yok denecek kadar azdır.
Lazer ışını endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. Taşın üzerine çok seri bir şekilde ısı topları gönderilerek süratli bir biçimde kırma işlemi gerçekleştirilir. Lazerin bir diğer üstünlüğü de diğer yöntemlere göre taş çok daha küçük parçalara ayrılır, adeta toz haline gelir, böylece işlem sonunda hastanın daha kolay dökmesi temin edilir. Bazen idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabilir. Lazer ile darlıkları açmak mümkündür. Ayrıca, özellikle böbreğe yakın idrar kanalı taşları ve büyük taşları kırmak zordur. Lazer burada da diğer yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır.Holmium lazer ile yapılan ameliyatlarda, hastanın taştan arındırılma oranı % 92-95 arasındadır.
Hasta ameliyatın olduğu günün akşamında evine gidebilir. Vücutta herhangi bir kesi olmadığından ameliyat sonrası dönem açık cerrahi tekniklere göre daha az ağrı çekilmesini sağlar. Tek seansta tedavi tamamlandığından, ses dalgasıyla taş kırılmasına (ESWL) göre de daha hızlı bir tedavidir.Busayedehastanın normal aktivitesine ve iş yaşamına en kısa sürede geri dönmesini sağlar. Yakın zamana kadar sadece idrar kanalındaki taşların tedavisinde kullanılan Holmium lazer, flexible (bükülebilir veya kıvrılabilir) üreterorenoskopların kullanıma girmesiyle artık böbrek içinde yerleşmiş taşlarda da etkin bir tedavi sağlar. Böbreğin iç kısmındaki idrar toplayıcı sistemde yerleşmiş taşlara bu flexible aletlerle ulaşılır ve taşlar Holmium lazer kullanılarak kırılır. Büyük taş parçaları özel aletlerle tutularak vücut dışına çıkarılabilir. Kalan küçük parçalar da idrar ile vücut dışına atılır. Hastaya bir kesi yapılmadan, üretra adı verilen idrar kanalından girilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek taşa direk teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene bu işlem devam eder.
Bu tedavi yönteminin avantajları;
En büyük avantajı yüksek başarı oranıdır.
Böbreğe doğal yoldan girildiği için, perkütan ve açık cerrahi gibi yöntemlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmamaktadır.
Yapılan çalışmalarda böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybına yol açmadığı saptanmıştır.
Kanamaya yol açmamaktadır. Bu nedenle kanama eğilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexible üreteroskopiye büyük avantaj sağlamaktadır.
Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride taş oluşumuna zemin hazırlayacak küçük parçacıklar kalmaz.
Pelvik ve at nalı böbrek gibi, doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir.
En büyük avantajlarından biri de hem üreter hem de böbrek taşına aynı anda müdahele edilebilmesidir. Üreter taşının üreteroskopi ile tedavisi sırasında aynı tarafta, tedavi gerektiren böbrek taşı olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki taş alındıktan sonra, aynı taraf böbrekteki taş da alınabilir ve böylelikle hasta tamamen taşsız hale getirilebilir. Benzer şekilde her iki böbreğinde de tedavi gerektiren taşları olan hastalarda aynı seansta her iki böbrekteki taşlar flexible üreteroskopi ile temizlenebilir.
Çok şişman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve PCNL nin yapılması zor ve oluşabilecek yan etkileri fazladır. Bu nedenle bu hastalarda Flexible üreteroskopi ile taş tedavisinin ilk seçenek olduğu düşünülmektedir.